Privacyverklaring

Via deze weg willen wij u aangeven hoe wij omgaan met privacy gegevens.

Bulthuis Truck- en Traileronderdelen, gevestigd aan de Gotenburgweg 19, 9723 TK Groningen; is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bulthuis Truck- en Traileronderdelen
Gotenburgweg 19
9723 TK Groningen
+31 50 537 59 59.
Privacy functionaris is Thiadmar Bottinga, bereikbaar via ict@bulthuis.eu.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bulthuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Bulthuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het leveren van goederen en diensten en de administratieve verwerking daarvan
– u op de hoogte houden via onze nieuwsbrief
– toegang verstrekken tot onze webshop
– telefonisch met u in contact komen indien nodig

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bulthuis  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij houden we de wettelijke termijn van 7 jaar voor bewaarplicht aan zoals de belastingdienst  het voorschrijft.

Gegevens van sollicitanten
Gegevens die aan Bulthuis worden verstrekt via CV, motivatiebrief of e-mail worden gebruikt om het wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Door de verstrekking van deze gegevens geeft de sollicitant ondubbelzinnig toestemming aan Bulthuis voor het verwerken van de verstrekte informatie ten behoeve van de werving en selectie. De gegevens zullen alleen voor dit doeleinde worden verwerkt. De door de sollicitant verstrekte gegevens bewaart Bulthuis gedurende het wervingsproces. Binnen 4 weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd Bulthuis de gegevens. Mocht u de gegevens eerder verwijderd willen hebben, dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar ict@bulthuis.eu. Mocht Bulthuis de gegevens langer in de portefeuille willen bewaren, voor toekomstige vacatures, dan vraagt zij hier toestemming voor bij de sollicitant. De bewaartermijn zal maximaal 6 maanden zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bulthuis deelt uw persoonsgegevens ALLEEN met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bulthuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Onze websites gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bulthuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ict@bulthuis.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. (Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy). We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bulthuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via ict@bulthuis.eu.


Ontvang onze aanbiedingen, acties en blogs

Niks meer missen?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.